Tarifi un interneta pakas

Image - rates and packages

Papildus TravelSIM pakalpojumi un funkcijas

Atrašanās vietas pakalpojums

SIM kartes atrašanās vietas noteikšana pasaules kartē ar 100 līdz 2000 metru precizitāti. Aktivizēšana un izmantošana no Jūsu personīgā kabineta.

€ 1/ 100 PIEPRASĪJUMI UZ 30 DIENĀM

€ 5/ 1500 PIEPRASĪJUMI UZ 30 DIENĀM

Konferences zvans

Konferences zvans ar līdz 10 dalībniekiem. Zvaniet uz numuru +372993, nospiediet * un pievienojiet vēl 9 numurus (arī ne TravelSIM)

TravelSim lietotājs, kurš organizē konferenci, maksā par visiem zvaniem, kas veikti konferences ietvaros, saruna tiek tarificēta par katru sarunas pāri kā par atsevišķu sarunu, ņemot vērā sarunas ilgumu.

 

Zvani no Skype/Viber uz TravelSim

Skype un Viber lietotāji zvana Jums bezmaksas, ievadot +372 800 un Jūsu TravelSIM numuru (bez 372). Jūs maksājat par ienākošo zvanu.

+€0.15 MINŪTĒ PIE TARIFA PAR IENĀKOŠO ZVANU