Datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība ir viens no vissvarīgākajiem aspektiem apkalpojot Travelsim klientus.

Mobilais operators veic personas datu apstrādi saskaņā ar Likumu par fizisko personas datu aizsardzību un citiem normatīvajiem aktiem, kuriem ir juridisks spēks Latvijas Republikas teritorijā, un balstoties uz līgumu, kurš noslēgts ar klientu, un viņa lēmumu.

Nodot klienta datus trešajām personām Mobilais operators drīkst saskaņojot ar klientu vai likuma ietvaros, vai sakarā ar krimināllietu.